sisterne Seksjon

 • As one of the most used items in a household, toilets are bound to have problems at some time. Below you will find some some common problems you may have...

  Problemer med Toaletter

  Som en av de mest brukte elementene i en husholdning, toaletter er nødt til å ha problemer på en gang. Nedenfor finner du noen noen vanlige problemer du kan ha ...

  Fortsett Reading ...

 • There can be quite a few problems that can occur with the Cistern. It does not flush when handle/chain is operated, it fills very slowly, water comes out of the...

  Sisternen Problemer

  Det kan være ganske mange problemer som kan oppstå med sisternen. Det gjør flush ikke når håndtaket / kjeden drives, det fyller veldig sakte, vannet kommer ut av ...

  Fortsett Reading ...