membran Seksjon

  • There can be quite a few problems that can occur with the Cistern. It does not flush when handle/chain is operated, it fills very slowly, water comes out of the...

    Sisternen Problemer

    Det kan være ganske mange problemer som kan oppstå med sisternen. Det gjør flush ikke når håndtaket / kjeden drives, det fyller veldig sakte, vannet kommer ut av ...

    Fortsett Reading ...