Bel ons voor alle….. Rubriek

 • When you are in a business like plumbing in the service industry you have to deal with the very strange reality that most of the people you want to use...

  Kijk naar die hun vertrouwen stellen in de eerste plaats Plumber Edinburgh

  Als je in een bedrijf als sanitair in de dienstverlenende sector heb je te maken met de zeer vreemde realiteit dat de meeste van de mensen die je wilt gebruiken ...

  Verder Lezen ...

 • First Call Plumbers – Emergency Service First Call Plumbers have their unbeatable 24 Hour Emergency Service for businesses and consumers throught the Edinburgh and Lothian areas. We aim to be...

  24 Uursalarmdienst – Geen voorrijkosten

  First Call Loodgieters – Emergency Service First Call Loodgieters hebben hun onovertroffen 24 Uurs hulpdienst voor bedrijven en consumenten dacht het Edinburgh en Lothian gebieden. Wij streven ernaar om te worden ...

  Verder Lezen ...

 • Why we are a recommended plumber in Edinburgh We at First Call understand that choosing the right plumbing services company for your needs is difficult. You expect them to act...

  Aanbevolen Loodgieter in Edinburgh

  Waarom we zijn een aanbevolen loodgieter in Edinburgh Wij van First Call begrijpen dat het kiezen van het juiste sanitair dienstverlener voor uw behoeften moeilijk is. Je verwachten dat ze om op te treden ...

  Verder Lezen ...

 • As one of the most used items in a household, toilets are bound to have problems at some time. Below you will find some some common problems you may have...

  Problemen met toiletten

  Als een van de meest gebruikte items in een huishouden, toiletten zijn gebonden aan problemen op een bepaald moment. Hieronder vindt u een aantal veelvoorkomende problemen je kan hebben ...

  Verder Lezen ...

 • There is nothing more annoying than hearing the steady drip of a leaking tap. A leaking or dripping tap is one of the most common plumbing problems. Fortunately for you,...

  Problemen met pijpen

  Er is niets vervelender dan het horen van de gestage druppel van een lekkende kraan. Een lekkende of druppelende kraan is een van de meest voorkomende problemen sanitair. Gelukkig voor jou,...

  Verder Lezen ...

 • All a property’s pipework can be either renewed or up-graded by First Call Plumbing by calling 0131 669 1007. Household plumbing pipe seems invisible. You don’t really see it, until...

  Pijpwerk Reparaties in Edinburgh

  Alle leidingen van een eigenschap kan worden vernieuwd of up-gesorteerd First Call Loodgieter door te bellen 0131 669 1007. Huishoudelijk sanitair pijp lijkt onzichtbaar. Je hoeft niet echt zien, totdat ...

  Verder Lezen ...

 • What to do if a pipe or tank freezes Turn off the water at the main stop valve. If there is a stopcock fitted on the system side of the...

  De onmiddellijke actie voor Bevroren leidingen of Frozen Tanks

  Wat te doen als een pijp of tank bevriest Zet het water op de belangrijkste afsluiter. Als er een kraan gemonteerd op de zijkant van het systeem ...

  Verder Lezen ...

 • First Call Plumbing is well-established, independent and offers a top quality bathroom installation service to Edinburgh, Fife and The Lothians. Whether you choose to give your bathroom or cloakroom a...

  Badkamer Installatie

  First Call Loodgieter is goed ingesteld, onafhankelijk en biedt een top kwaliteit badkamer installatie service naar Edinburgh, Fife en de Lothians. Of u nu kiest om uw badkamer of garderobe een geven ...

  Verder Lezen ...

 • There can be quite a few problems that can occur with the Cistern. It does not flush when handle/chain is operated, it fills very slowly, water comes out of the...

  Stortbak Problemen

  Er kan heel wat problemen die zich kunnen voordoen met de Cisterne. Het spoelt niet wanneer / ketting hendel wordt bediend, het vult heel langzaam, water komt uit de ...

  Verder Lezen ...

 • Water tap washers can fail at any time and the result is a constant dripping and loss of water. Washers are used every time taps are used and eventually become...

  Veranderende Wasmachines

  Waterkraan ringen kan falen op elk gewenst moment en het resultaat is een constante druppelen en het verlies van water. Ringen worden gebruikt elke keer kranen worden gebruikt en na verloop van tijd ...

  Verder Lezen ...